PERMOHONAN RAYUAN STR 2024(Semak Tarikh Bayaran)

PERMOHONAN RAYUAN STR 2024(Semak Status Online & Tarikh Bayaran)

Jika anda telah membuat semakan status kelulusan Sumbangan Tunai Rahmah (STR)an keputusan permohonan STR anda adalah gagal,bagaimanakah cara untuk buat permohonan rayuan STR? Disini kami akan kongsikan kepada anda cara membuat rayuan berdasarkan kod alasan yang diberikan serta tarikh bayaran, semoga membantu.

KELAYAKAN PERMOHONAN RAYUANSTR

Pemohon yang layak membuat Permohonan Rayuan STR adalah:

 • Pemohon yang berstatus Tidak Lulus STR; atau
 • Pemohon yang berstatus Lulus STR dan terhad kepada rayuan bagi tambahan anak, perubahan status perkahwinan dan perubahan pendapatan sahaja.

TARIKH PERMOHONAN RAYUAN STR

Permohonan rayuan boleh dibuat mulai 29 Januari 2024 Secara dalam talian (berstatus Tidak Lulus tertentu)

 

CARA SEMAKAN STATUS STR

Sebelum itu, anda perlu tahu adakah permohonan status STR sama ada diterima , diluluskan atau tidak. Berikut adalah cara membuat semakan BKM:

 1. Layari laman web rasmi MySTR
 2. Masukkan  no kad pengenalan anda
 3. Masukkan kod catcha yang tertera
 4. Tekan semak
 5. Status BKM anda akan terpapar:
  • Nombor Pengenalan Akaun dikredit
  • Nama Penerima
  • Fasa Pembayaran
  • Jumlah dikredit
  • Status Kredit
  • Nama Bank
  • Nombor Akaun Bank
 6. Maklumat permohonan dan status kelulusan rayuan anda akan dipaparkan.

CARA PERMOHONAN RAYUAN STR

Terdapat dua cara permohonan rayuan boleh dibuat.

 1. Melalui atas talian pada laman web MySTR
  • login ke dalam sistem MySTR
  • Klik pada Permohonan Rayuan.
 2. Penghantaran Borang Rayuan STR di Cawangan LHDNM / Pejabat Satelit (PS) / Pusat Khidmat Hasil (PKH) / Pusat Transformasi Bandar (UTC) LHDNM yang berhampiran (Borang Rayuan akan dikeluarkan sebelum tempoh rayuan).

NOTA: Perlu diingat bahawa dokumen sokongan diperlukan semasa melakukan rayuan ianya bergantung kepada jenis kod tidak lulus anda.

KOD TIDAK LULUS STR BESERTA TINDAKAN

Sila rujuk kod TIDAK LULUS STR yang dilampirkan di bawah:

KOD PENERANGAN / DOKUMEN SOKONGAN
01ALASANMaklumat Pengenalan Pemohon berbeza dengan semakan data agensi melibatkan Nama / Nombor Pengenalan / Status Kewarganegaraan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi

yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)

02ALASANMaklumat    Pengenalan    Pasangan    berbeza    dengan semakan data agensi melibatkan Nama / Nombor

Pengenalan

TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

03ALASANMaklumat Pengenalan Anak berbeza dengan semakan data agensi melibatkan Nama / Nombor Pengenalan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan

Malaysia (MOF)

04ALASANHubungan Pertalian antara Anak dan Pemohon / Pasangan tidak sepadan dengan data agensi
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANDokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      MyKAD / MyKID Anak; dan

ii.     Sijil Lahir Anak / Sijil Daftar Anak Angkat (bagi pengesahan hubungan pertalian)

05ALASANMaklumat Pengenalan Pasangan perlu pengesahan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANDokumen asal dan Salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Dokumen Pengenalan Pasangan; atau

ii.    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR); atau

iii.    Sijil Perkahwinan (sekiranya pemohon tidak mempunyai anak)

06ALASANPemohon tidak melepasi syarat kelayakan bagi Kategori Bujang
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Semakan status Orang Kurang Upaya (OKU) akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF); atau

2.    Dokumen asal dan Salinan yang boleh dikemukakan ialah:

i.      Kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) bagi pemohon berumur 19 tahun dan ke atas; atau

ii.    Dokumen pembuktian tamat belajar bagi sesi 2022 / 2023 bagi pemohon berumur 21 tahun dan ke atas; atau

iii.    Dokumen pembuktian belajar separuh masa bagi sesi 22 / 2023 bagi pemohon berumur 21 tahun dan ke atas

07ALASANSemakan agensi mendapati Anak tidak melepasi syarat kelayakan bagi umur lebih dari 19 tahun sebagai Pelajar

Sepenuh Masa

TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANDokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Dokumen pembuktian belajar sepenuh masa anak bagi sesi 2022 / 2023; dan

ii.     Kad Pelajar anak sesi 2022 / 2023

08ALASANSemakan     rekod     agensi     mendapati     pendapatan Pemohon / Pasangan melebihi RM5,000
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANiii.    Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan

iv.   Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

09ALASANSemakan     rekod     agensi     mendapati     pendapatan Pemohon / Pasangan melebihi RM5,000 termasuk

pendapatan sewa

TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan

Malaysia (MOF)

10ALASANSemakan     rekod     agensi     mendapati     pendapatan Pemohon melebihi RM2,500
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

11ALASANSemakan     rekod     agensi     mendapati     pendapatan Pemohon melebihi RM2,500 termasuk pendapatan sewa
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan

Malaysia (MOF)

12ALASANAnak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan –

Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan

13ALASANAnak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi termasuk pendapatan sewa
 TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan –

Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan

14ALASANPemohon / Pasangan memiliki 3 atau lebih Perniagaan Milikan Tunggal / Perkongsian
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat perniagaan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi

yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)

15ALASANPemohon berdaftar sebagai Pemegang Saham
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pemegang Saham

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi

yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)

16ALASANPemohon berdaftar sebagai Pengarah Syarikat
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pengarah Syarikat

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan

Malaysia (MOF)

17ALASANPemohon    berdaftar    sebagai    Perkongsian    Liabiliti Terhad
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

18ALASANPasangan berdaftar sebagai Pemegang Saham
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pemegang Saham

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan

Malaysia (MOF

19ALASANPasangan berdaftar sebagai Pengarah Syarikat
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pengarah Syarikat

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi

yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)

20ALASANPasangan    berdaftar    sebagai    Perkongsian    Liabiliti Terhad
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

21ALASANPemohon memiliki 2 atau lebih Perniagaan Milikan Tunggal / Perkongsian
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat perniagaan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi

yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)

22ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Pemohon / Pasangan melebihi had kemampuan bagi

golongan berpendapatan rendah (B40).

TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan

Malaysia (MOF)

23ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan

Pemohon / Pasangan melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40).

TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

24ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Pemohon / pasangan melebihi had kemampuan bagi

golongan berpendapatan rendah (B40).

TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

25ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan

Anak    melebihi     had    kemampuan    bagi    golongan berpendapatan rendah (B40)

TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan /

Perubahan Pendapatan

27ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan

Anak    melebihi     had    kemampuan    bagi    golongan berpendapatan rendah (B40)

TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan

28ALASANPemohon / Pasangan mempunyai Transaksi Pemilikan Hartanah yang melebihi RM350,000
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian Transaksi Pemilikan Hartanah

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan

Malaysia (MOF)

30ALASANPemohon / Pasangan mempunyai Transaksi Pembelian Saham
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian Transaksi Pembelian Saham

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan

Malaysia (MOF)

31ALASANPemohon tidak menetap di Malaysia / bekerja / belajar di Luar Negara berdasarkan rekod agensi
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian menetap di Malaysia

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan

Malaysia (MOF)

32ALASANPermohonan dari Luar Negara secara dalam talian
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Pemohon sendiri perlu hadir ke LHDNM bersama-sama borang Permohonan RayuanSTR 2023: dan

ii.     Salinan MyKAD Pemohon

33ALASANPemohon wujud sebagai Pasangan di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023.

2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Status Kahwin

a)    MyKAD Pemohon; dan

b)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau

c)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR)

ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda

a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan

b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)

35ALASANPasangan wujud sebagai Pemohon di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023.

2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Status Kahwin

a)    MyKAD Pasangan; dan

b)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau

c)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR)

ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda

a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan

b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan)

36ALASANPasangan wujud sebagai Pasangan di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023

2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Status Kahwin

a)    Dokumen Pengenalan Pasangan (MyKAD / MyPR / MyKAS / Sijil Lahir / Pasport / UNCHR (Pas Sempadan): dan

b)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau

c)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR)

ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda

a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan

b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)

37ALASANPasangan wujud sebagai Anak di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023

2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Status Kahwin

a)    MyKAD Pasangan; dan

b)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau

c)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR)

ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda

c)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan

d)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)

38ALASANAnak telah membuat permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian

ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan

iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan

39ALASANAnak wujud sebagai Pasangan di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian

ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan

iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan –

Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan

41ALASANPemohon berstatus Kahwin tetapi tiada maklumat Pasangan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023

2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Status Kahwin

a)    MyKAD Pemohon; dan

b)    Dokumen Pengenalan Pasangan (MyKAD / MyPR / MyKAS / Sijil Lahir / Pasport / UNCHR / (Pas Sempadan); dan

c)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau

d)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR)

ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda

a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan

b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)

43ALASANStatus Perkahwinan perlu pengesahan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023

2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Status Kahwin

a)    MyKAD Pemohon; dan

b)    Dokumen Pengenalan Pasangan (MyKAD / MyPR / MyKAS / Sijil Lahir / Pasport / UNCHR / (Pas Sempadan); dan

c)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau

d)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarka dalam permohonan STR)

44ALASANSemakan agensi mendapati Anak berstatus Kahwin
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian

ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan

iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan

46ALASANTarikh Kematian Pasangan memerlukan Salinan Sijil Kematian Pasangan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda

a)    Sijil Kematian Pasangan yang dikeluarkan oleh JPN;

dan

b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat anak dalam permohonan); atau

c)    Sijil Perkahwinan (Pembuktian maklumat pasangan yang meninggal dunia)

48ALASANAnak meninggal dunia
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian

ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan

iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan –

Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan

49ALASANAnak tidak menepati syarat kelayakan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian

ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan

iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan –

Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan

70ALASANTarikh Perceraian memerlukan Salinan Sijil Perceraian yang dikeluarkan oleh Agensi Kerajaan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023

2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

i.      Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda

a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan

b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)

71ALASANPasangan meninggal dunia
 TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian kematian pasangan meninggal dunia

ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi

yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)

72ALASANSemakan pendapatan yang dilaporkan pada borang melebihi kelayakan pendapatan yang telah ditetapkan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan

2.    Pemohon perlu melaporkan maklumat pendapatan pada Borang Permohonan Rayuan STR

73ALASANSemakan rekod agensi mendapati had kemampuan

pemohon / pasangan memiliki kediaman melebihi syarat kelayakan

TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah :

i.      Dokumen Pindah Milik / Penjualan Rumah / Cukai Tanah / Cukai Pintu

ii.     Perjanjian sewa rumah bagi perayu yang menyewa

SEMAKAN STATUS KELULUSAN RAYUAN STR

Permohonan yang diluluskan akan menerima BKM boleh membuat semakan status rayuan terkini boleh dibuat secara atas talian melalui pautan MySTR

TARIKH BAYARAN KELULUSAN RAYUAN STR

Pembayaran kelulusan rayuan STR akan dibuat bayaran pada (akan dikemaskini kemudian) ⠀

KAEDAH PEMBAYARAN RAYUAN STR

Pembayaran permohonan Rayuan STR adalah seperti berikut:

 1. Ada Akaun Bank
  • Pengkreditan terus ke akaun bank yang didaftarkan / dikemas kini
 2. Tiada Akaun Bank
  • Penunaian di kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN)

SOALAN LAZIM (FAQ) PERMOHONAN RAYUAN STR

Saya gagal/tidak lulus STR boleh ke buat permohonan rayuan?

 • Ya boleh

Bilakah tarikh buka permohonan rayuan STR?

 • 29 Januari 2024

Apakah dokumen yang diperlukan untuk membuat mohon rayuan STR?

 • Rujuk alasan dan dokumen yang diperlukan untuk mohon rayuan

ARTIKEL LAIN

3 thoughts on “PERMOHONAN RAYUAN STR 2024(Semak Tarikh Bayaran)”

Leave a Comment