PERMOHONAN BANTUAN USAHAWAN PMKS 2024

BANTUAN USAHAWAN PMKS

PERMOHONAN BANTUAN USAHAWAN PMKS  Kepada Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana (PMKS), kini Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) telah memperkenalkan pembiayaan Skim Pembiayaan Informal dan Mikro (SPIM) dan Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME..