NO HOTLINE KPDNHEP (NO TELEFON BUAT ADUAN)

NO HOTLINE ADUAN KPDNHEP

NO HOTLINE KPDNHEP (NO TELEFON BUAT ADUAN) Pengguna yang mempunyai sebarang maklumat berhubung salah laku oleh peniaga boleh menyalurkan aduan yang lengkap kepada pihak Kementerian melalui saluran berikut: Pusat Arahan Penguatkuasaan (Enforcement Command Centre) 03-8882..