CARA KIRA JUMLAH DUTI SETEM (Transaksi Harta Tanah & Dokumen Perjanjian)

DUTI SETEM

CARA KIRA JUMLAH DUTI SETEM (Transaksi Harta Tanah & Dokumen Perjanjian) Duti setem ni merupakan cukai yang perlu dibayar Oleh pembeli ketika membeli sesuatu hartanah Walaubagaimana pun, bermula 1 Jun 2022 Mana mana hartanah yang..