PEMULIH NEWBIZ 2022 (Permohonan Program Pembiayaan Perniagaan Agrobank)

PEMULIH NEWBIZ

PEMULIH NEWBIZ 2022 (Permohonan Program Pembiayaan Perniagaan Agrobank) Berita baik kepada individu termasuk graduan yang ingin memulakan perniagaan mikro berasaskan makanan di rumah (home-based), membeli mesin bagi tujuan perniagaan makanan, atau pembelian motosikal bagi tujuan..