MPPK 2.0 BANK RAKYAT (Program Pembiayaan Mikro-i Penjaja & Peniaga Kecil)

MPPK BANK RAKYAT

MPPK 2.0 BANK RAKYAT (Program Pembiayaan Mikro-i Penjaja & Peniaga Kecil) Kepada para ushawan yang menjalan perniagaan secara dalam talian terutamanya kepada penjaja dan peniaga kecil yang ingin menambahkan modal pusingan, kini Bank Rakyat telah..