CARA SEMAK KEPUTUSAN UJIAN MEMANDU KOMPUTER JPJ GUNA MyJPJ APP

SEMAK KEPUTUSAN UJIAN MEMANDU

CARA SEMAK KEPUTUSAN UJIAN MEMANDU KOMPUTER JPJ GUNA MyJPJ APP Kepada anda yang ingin memliki lesen memandu, semestinya anda perlu menduduki kurus Pendidikan Pemandu (KPP) sebelum calon menduduki ujian teori undang-undang komputer dan kemudian ujian..