CARA ISI e-FILING 2023 (Cukai Pendapatan Untuk Kali Pertama)

CARA ISI e-FILING

CARA ISI e-FILING 2023 (Cukai Pendapatan Untuk Kali Pertama) Sebagai pembayar cukai, anda pasti akan peka dengan e-Filling. e-Filling akan disi bermula 1 Mac setiap tahun. Individu yang menerima gaji minimum RM34,000 setahun / RM2,833.33..