PEKA B40 CARA BUAT SARINGAN KESIHATAN PERCUMA

PEKA B40

Skim bantuan kesihatan yang pertama kali diperkenalkan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ini merupakan salah sebuah program bantuan kerajaan yang diwujudkan bagi membantu menanggung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah (Peka B40). Golongan berpendapatan rendah berusia 40..