KOD TIDAK LULUS BKM 2022 DAN DOKUMEN SOKONGAN

KOD TIDAK LULUS BKM 2022 DAN DOKUMEN SOKONGAN

"<yoastmark

Terdapat 39 Alasan kod tidak lulus BKM untuk kegagalan permohonan BKM. Tindakan yang boleh diambil bersertakan dengan dokumen sokongan boleh dihantar melalui sistem atas talian ataupun secara kaunter. Penyerahan borang permohonan atas kaunter hanya boleh dibuat dengan sistem janji temu BPR.

Apa maksud kod tidaklulus BKM dan dokumen sokongan yang diperlukan? Disini kami kongsikan senarai kod tidaklulus BKM, semoga membantu

 

SENARAI KOD TIDAK LULUS BKM 2022 DAN DOKUMEN SOKONGAN

Kod dan Kod Keterangan Bagi Alasan Tidak Lulus BKM

 

Kod        Kod Keterangan

04           Hubungan pertalian antara anak dan Pemohon / Pasangan tidak sepadan dengan data Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)

 

Hubungan Pertalian antara Anak dan Pemohon / Pasangan tidak sepadan dengan data Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)

TINDAKAN

Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:

  1. MyKAD / MyKID Anak; dan
  2. Sijil Lahir Anak (bagi pengesahan hubungan pertalian)

06           Pemohon tidak melepasi syarat kelayakan bagi Kategori Bujang

09           Semakan rekod agensi mendapati pendapatan Pemohon melebihi RM2,500

12           Pemohon berdaftar sebagai Pemegang Saham/ Pengarah Syarikat / Perkongsian Liabiliti Terhad

TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN

Semakan maklumat perniagaan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MoF)

13           Pasangan berdaftar sebagai Pemegang Saham/ Pengarah Syarikat / Perkongsian Liabiliti Terhad

TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN

Semakan maklumat perniagaan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MoF)

15           Semakan rekod agensi mendapati jumlah pemilikan kenderaan Pemohon / pasangan melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40)

TINDAKAN / DOKUMEN SOKONGAN

Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah:
i. Dokumen penukaran hak milik Kenderaan; atau
ii. Dokumen penjualan / Pelupusan Kenderaan

18           Pemohon tidak menetap di Malaysia / bekerja / belajar di Luar Negara berdasarkan rekod agensi

20           Semakan mendapati Anak Pemohon / Pasangan mempunyai pendapatan yang tinggi

21           Pemohon wujud sebagai pasangan di permohonan lain.

23           Pasangan wujud sebagai pemohon dipermohonan lain

31           Status perkahwinan perlu pengesahan

32           Tarikh Perceraian memerlukan Salinan Sijil Perceraian yang dikeluarkan Agensi Kerajaan

ARTIKEL LAIN 

BKM 2022 BELUM MASUK? Semak Status Pengkreditan

Leave a Comment