KEMASKINI SISTEM PERGERAKAN PULANG PELAJAR PENGAJIAN TINGGI (iptpulang.gov.my)

KEMASKINI SISTEM PERGERAKAN PULANG PELAJAR PENGAJIAN TINGGI (iptpulang.gov.my)

APA ITU SISTEM MAKLUMAT PERGERAKKAN PULANG PELAJAR

KEMASKINI SISTEM PERGERAKAN PULANG PELAJAR PENGAJIAN TINGGI (iptpulang.gov.my)

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT ) telah menyediakan perkhidmatan Sistem Maklumat Pergerakan Pulang Pelajar Pendidikan Tinggi. Sistem maklumat ini akan menjadi rujukan utama berkenaan usaha pergerakan pelajar IPT di seluruh negara.

Baca : TARIKH PEMBAYARAN BPN FASA 2

Para pelajar yang bercadang untuk pulang dan yang telah memohon kepada pihak IPT untuk pulang diminta untuk mengisi maklumat pemohon, maklumat universiti, alamat semasa dan maklumat destinasi melalui pautan  https://iptpulang.malaysia.gov.my/

BORANG PERMOHONAN IPT PULANG

Pelajar yang ingin pulang perlu mengisi maklumat  pemohon,maklumat universiti, Alamat Kediaman/Kedudukan Semasa, Maklumat Destinasi, Maklumat Waris (Destinasi) & SERAH PERMOHONAN.

Pergerakan pelajar hanya dibenarkan ke mukim zon hijau sahaja.

Pelajar tidak dibenarkan pulang ke kampung halaman yang berada dalam zon kuning dan merah. Pelajar masih boleh mengisi borang ini tetapi pergerakan hanya akan bermula setelah status zon bertukar ke hijau. Walau bagaimanapun, pelajar boleh pulang ke rumah saudara terdekat yang berada dalam zon hijau. Untuk tujuan ini, pelajar perlu terlebih dahulu mendapatkan surat persetujuan daripada saudara yang berkenaan dan merujuk kepada IPT masing-masing.

KEMASKINI SISTEM PERGERAKAN PULANG PELAJAR PENGAJIAN TINGGI (iptpulang.gov.my)
Garis Panduan

GARIS PANDUAN PENGHANTARAN PULANG PELAJAR-PELAJAR IPT KE KAMPUNG HALAMAN

KPT akan memulakan penghantaran pulang pelajar dari kampus ke kampung halaman pada 27 April 2020.Berikut merupakan garis panduan yang harus dipatuhi oleh para pelajar sepanjang proses pergerakan pulang dari kampus ke kampung halaman masing-masing

KEMASKINI SISTEM PERGERAKAN PULANG PELAJAR PENGAJIAN TINGGI (iptpulang.gov.my)
proses pergerakan

PROSES PERGERAKAN PULANG KE KAMPUNG HALAMAN

Para pelajar memulakan pergerakan pulang ke kampung halaman masing-masing 27 April 2020. Pergerakan pulang pelajar yang pertama di seluruh negara ini melibatkan 9 Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) di sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya ke 17 destinasi di tiga buah negeri di utara.Bagi memastikan kelancaran proses pergerakan pulang pelajar IPT, para pelajar diminta menghubungi pihak Hal Ehwal Pelajar (HEP) IPT masing-masing untuk memberikan maklumat lengkap dan mengisi borang pengisytiharan kesihatan yang telah disediakan.

KEMASKINI SISTEM PERGERAKAN PULANG PELAJAR PENGAJIAN TINGGI (iptpulang.gov.my)

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Untuk pertanyaan lanjut atau masalah teknikal anda diminta untuk terus menghubungi HOTLINE Bilik Gerakkan IPT di talian :

03 8870 6777

03 8870 6949

03 8870 6628

03 8870 6623

03 8870 6124

Leave a Comment