CARA NAK KEKALKAN CARUMAN PEKERJA

CARA NAK KEKALKAN CARUMAN PEKERJA
CARA NAK KEKALKAN CARUMAN PEKERJA

CARA NAK KEKALKAN CARUMAN PEKERJA

Berdasarkan kepadaPakej Rangsangan Ekonomi 2020 yang diumumkan oleh Kerajaan berkaitan kadar caruman berkanun syer pekerja baharu, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dengan ini menjelaskan bahawa kadar caruman berkanun syer pekerja akan dikurangkan daripada sebelas peratus kepada tujuh  peratus. 

Penjelasan lanjut berkenaan pengurangan kadar caruman berkanun syer pekerja ini adalah seperti berikut:

1.    Kadar caruman berkanun syer pekerja baharu ini akan berkuatkuasa mulai upah pekerja bulan April 2020 (caruman Mei 2020) sehingga upah pekerja bulan Disember 2020 (caruman Januari 2021), tertakluk kepada Jadual Ketiga Akta KWSP 1991.

2.    Kadar caruman berkanun syer pekerja baharu ini adalah terpakai untuk pekerja berumur bawah 60 tahun yang wajib mencarum. Manakala kadar caruman berkanun untuk pekerja berumur 60 tahun dan ke atas adalah kekal. 

SEBAB UTAMA AHLI INGIN KEKALKAN CARUMAN PEKERJA

1. Ahli mempunyai pendapatan yang cukup untuk keperluan harian dan bulanan.

2. Ahli lebih mengutamakan jumlah simpanan untuk masa depan berbanding untuk kegunaan terkini.

3. Ahli tidak mahu perancangan masa hadapan mereka terganggu dek pemotongan peratus caruman  pekerja.

4. Ahli menganggap bahawa potongan caruman pekerja bukan keperluan mereka tetapi lebih kepada kemudahan yang diberikan kerajaan untuk memulihkan keadaan ekonomi negara.

5. Ahli menganggap bahawa potongan caruman pekerja bersifat sementara, jadi mereka tidak perlu memotong caruman mereka.

CARA NAK KEKALKAN CARUMAN PEKERJA

Terdapat cara untuk mengekalkan caruman syer pekerja pada kadar 11 peratus.Berikut adalah cara nak kekalkan caruman pekerja :1. Lengkapkan Borang KWSP 17A(Khas 2020).

Borang ini hendaklah dikemukakan kepada KWSP melalui majikan masing-masing dan berkuatkuasa mulai bulan berikutnya. Borang ini boleh dimuat turun daripada laman sesawang kwsp.gov.my pada tarikh yang akan dimaklumkan kelak. 

2. Hantar Borang KWSP 17A(Khas 2020) kepada majikan anda.

3. Untuk maklumat lanjut, ahli dan majikan boleh merujuk laman sesawang KWSP di kwsp.gov.my atau hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03-8922 6000.

Adakah anda bersetuju untuk mengekalkan caruman pekerja sebelas peratus? Anda telah TUKAR STATUS AKAUN KWSP ?

1 thought on “CARA NAK KEKALKAN CARUMAN PEKERJA”

Leave a Comment