CARA MUDAH MENULIS WASIAT

Cara Mudah Tulis Wasiat

Jarang benar kita dengar perbincangan tentang wasiat. Bukan semua pihak yang sanggup berbincang dan menyediakan dokuman Undang-Undang yang menyatakan arahan bagaimana aset anda ingin diuruskan selepas kematian.

Jika anda meninggal dunia tanpa berwasiat, Pusaka anda mungkin tidak dapat diserahkan kepada penerima yang dihajati.

Apakah maksud pusaka?

Pusaka merangkumi semua aset tak alih (rumah atau tanah) dan alih (akaun bank, saham, kereta dan sebagainya) yang didaftarkan di atas nama simati. Aset tersebut hanya akan dibahagikan setelah hutang piutang, belanja pengkebumian dan lain-lain perbelanjaan pentadbiran berkaitan kematian diselesaikan.

Jika anda mempunyai Wasiat yang sah, anda dikategorikan sebagai ‘meninggal dunia dengan Wasiat’ di mana segala kemahuan dan arahan anda dinyatakan dengan dengan jelas di dalam Wasiat tersebut.

 1. Wasiat hanya berkuat kuasa setelah anda meninggal dunia.
 2. Mana-mana individu berumur 18 tahun ke atas dan sempurna akal layak membuat Wasiat.
 3. Wasi atau Pentadbir adalah individu atau organisasi yang dilantik untuk memastikan hasrat anda dilaksanakan mengikut Wasiat anda dan undang-undang terpakai.
 4. Wasi bertanggung jawab menguruskan keseluruhan proses pentadbiran pusaka anda.Wasiat yang dirancang dengan baik akan memastikan kebajikan waris anda diutamakan dan dilaksanakan secara profesional.
 5. Wasiat memberi hak kepada anda untuk memilih penjaga yang boleh dipercayai untuk menjaga kebajikan anak-anak anda terutamanya yang di bawah umur dan orang kelainan upaya selepas anda meninggal dunia.

Ada beberapa pihak yang menawarkan perkhidmatan Wasiat contoh nya Amanah Raya. Amanah Raya menawarkan perkhidmatan Wasiat bagi Orang Islam dan Bukan Islam.

 1. Untuk Orang Islam

Wasiat membolehkan anda memperuntukkan 1/3 daripada harta anda kepada mana-mana individu atau organisasi pilihan anda.

Tanpa Wasiat, semua harta anda akan diagihkan mengikut Faraid atau mengikut pemuafakatan waris.

 • Untuk Orang Bukan Islam

Wasiat membolehkan anda mengagihkan kesemua asset anda kepada mana-mana individu atau organisasi pilihan anda.

Tanpa Wasiat, harta anda akan diagihkan mengikut Akta Pembahagian 1958 atau mengikut pemuafakatan waris.

Bagaimanakah cara mudah menulis wasiat ?


Berikut adalah garis panduan wasiat dengan sempurna:

Panduan wasiat yang wajib diketahui bagi mereka yang ingin berwasiat dengan sempurna. Fahami 12 panduan mudah untuk berwasiat. Berikut adalah 12 panduan wasiat:

Langkah 1 – Mengetahui perbezaan wasiat dan hibah.

Ini sangat penting, walaupUn nampak sama tapi ia berbeza dari segi pelaksanaan. Wasiat pelaksanaan selepas kematian pewasiat manakala hibah semasa hidup.

Langkah 2 – Kenal pasti waris faraid dan bahagian yang bakal mereka terima.

Ini adalah langkah kritikal perlu dibuat oleh pewasiat bagi mengetahui siapakah yang layak diantara mereka dan bahagian yang bakal diterima. Ini bagi mengelakkan pertikaian atau perbalahan dikemudian hari diantara mereka. Apabila jelas, pewasiat mampu buat perancangan yang lebih baik untuk waris dan disarankan berkongsi tentang ilmu faraid kepada ahli waris juga.

Langkah 3 – Kenal pasti harta anda.

Pewasiat perlu senaraikan kesemua harta samada harta alih dan tidak alih. Perkara ini sering diabaikan oleh pewasiat, kenapa perlu senaraikan? Pertama kita nak mudahkan tugas wasi yang dilantik kelak. Tak perlu mereka mengambil masa yang lama untuk senarai pendek harta anda.

Kedua kita nak jelas adakah kesemua harta tersebut milik pewasiat secara mutlak. Milik mutlak? Mungkin pewasiat beli guna nama orang lain. Ini tidak dikira sebagai harta pewasiat kerana atas kertas nama orang lain.

Begitu juga, orang beli nama pewasiat. Asalnya nak tumpang nama saja, dia bayar installment tapi atas kertas nama pewasiat. Ini dikira harta pewasiat, jika pewasiat meninggal ia akan jadi harta pusaka pewasiat. Kan susah. Sebab itu perlu senaraikan dan semak setiap satu. Memang banyak keje, tapi berbaloi. Percayalah.

Langkah 4 – Senaraikan hutang dan orang berhutang dengan pewasiat.

Terdapat banyak kes pusaka, hutang arwah tidak dijelaskan terlebih dahulu. Ini kerana waris sibuk nak agihkan pusaka sehingga hutang arwah terlupa diselesaikan.

Hutang yang akan ditanggung oleh pihak takaful/insurans mudah, sebab apabila anda meninggal ia akan dilangsaikan seperti loan rumah / personal loan. Tapi hutang dengan individu amat sukar dilangsaikan jika tidak dinyatakan kepada pihak wasi. Hutang ini merangkumi hutang pewasiat dengan Allah seperti zakat, haji, fidiyah, nazar, qada, kaffarah dan nazar pihak wasi boleh uruskan. Yang penting senaraikan.

Langkah 5 – Buat perancangan bagaimana harta nak diagihkan.

Ini terpulang kepada pewasiat, terdapat beberapa kaedah untuk agihkan harta anda kelak, iaitu cara faraid / muafakat / samarata / hasrat. Dalam wasiat pembahagian harta hanya dilakukan selepas pewasiat meninggal dunia dan ia akan berbalik pada perbincangan ahli waris. Tidak wajib bagi ahli waris melaksanakan atau bersetuju dengan arahan pewasiat.

Berikut adalah contoh arahan wasiat:

Contoh arahan setiap harta, pewasiat boleh buat bagi setiap harta seperti dibawah:

Rumah diserahkan kepada isteri 70%, anak 30%.

KWSP diserahkan 70% kepada isteri, 15% kepada ayah, 15% kepada ibu.

Akaun Maybank diserahkan kepada anak 1 100%

Akaun RHB diserahkan kepada anak 2 100%

Akaun Cimb diserah kepada anak 3 100%

Saya mewasiatkan isteri saya adalah penjaga kepada anak saya. Sekiranya beliau meninggal dunia serentak dengan saya, saya melantik adik saya (nama & ic) sebagai penjaga kepada anak saya.

Contoh arahan wasiat bagi keseluruhan harta:

Saya menyerahkan keseluruhan harta saya kepada isteri 70%, anak 30%.

Contoh arahan wasiat

Dalam situasi tertentu hibah menjadi pilihan utama. Banyak juga client yang buat hibah bagi harta yang utama seperti rumah kerana mereka ingin hibahkan rumah tersebut kepada individu tertentu seperti anak atau pasangan.Anda disarankan menambah ilmu dalam bab hibah. Terdapat banyak info tentang hibah.

Langkah 6 – Melantik wasi.

Proses pengurusan harta pewasiat akan diuruskan oleh wasi yang dilantik selepas meninggal dunia yang sepatutnya diuruskan oleh waris. Jika nak harapkan waris entah bila mereka akan uruskan, jika timbul masalah pasti proses pindah milik akan mengambil masa yang panjang. 5 tahun belum tentu selesai. Wasi mempunyai kepakaran dalam bidang ini dan mereka mampu menyelesaikan dalam masa 6 bulan dari tempoh kematian.

Antara agensi lain yang terlibat dalam menyediakan dokumen wasiat adalah:

MyPusaka. Info

As Salihin Trustee

Amanah Raya Berhad

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

Majlis Agama Islam Johor

Disarankan wasi dari organisasi berbanding wasi individu. Jika individu tersebut meninggal atau ada masalah peribadi pasti akan melambatkan proses pengurusan berbanding organisasi.

Tugas wasi adalah:

 1. Memohon sijil faraid di mahkamah syariah
 2. Mendapatkan probet di mahkamah tinggi
 3. Menyelesaikan hutang si mati
 4. Melaksanakan amal jariah pewasiat
 5. Agihkan harta pewasiat kepada waris
 6. Memelihara harta bagi waris yang bawah umur
 7. Wasi akan jadi pemudah cara atau orang tengah dalam perbincangan keluarga
 8. Menjamin kebajikan waris faraid

Langkah 7 – Wasiat amal jariah.

Bahagian ini anda disarankan buat, rezeki Allah dah bagi banyakkan. Jika tak buat pun tak de masalah. Sedekah / wakaf selepas kematian akan tertakluk kepada hanya 1/3 dari keseleluruhan harta pewasiat. Jika melebihi daripada 1/3 perlu mendapatkan persetujuan waris faraid terlebih dahulu.

Sebagai contoh pewasiat mempunyai sebidang tanah bernilai RM100,000.00 untuk diwakafkan, anggaran aset lain bernilai RM100,000.00 juga. Nilai tanah yang nak diwakafkan adalah 1/2 daripada keseluruhan harta. Maka ia perlu mendapatkan persetujuan waris faraid pewasiat seperti yang dinyatakan iaitu mak dan ayah, suami dan anak-anak (mereka yang masih hidup).

Langkah 8 – Lantik penjaga anak.

Pewasiat perlu melantik penjaga bagi anak, situasi kematian serentak boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Sebab itu jika berjumpa Hanaffi mohon pasangan senaraikan 2-3 individu yang dipercayai untuk menjaga anak mereka jika kejadian itu berlaku.

Berikut adalah contoh klausa yang dinyatakan dalam wasiat.

Contoh arahan wasiat bagi penjaga anak bawah umur.

“Saya mewasiatkan suami/isteri saya (nama) adalah penjaga kepada anak saya. Sekiranya beliau meninggal serentak dengan saya, maka saya melantik abang saya (nama) dan adik saya (nama) sebagai penjaga kepada anak saya.”

Untuk makluman anda, suami sangat disarankan membuat wasiat seperti diatas kerana hak penjagaan anak dan harta anak bawah umur 18 tahun tidak akan terus dapat kepada isterinya. Ini berdasarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam menyatakan bapa diberi keutamaan menjaga anak dan hartanya. Mengikut undang-undang hak menjaga akan diserah kepada datuk sebelah suami, jika datuk meninggal dunia hak penjagaan akan diserahkan kepada wasi yang dilantik. Nampak, masih bukan isteri. Agak-agak penting tak? Nampak remeh je.

Jika kesemua penjaga meninggal, bagaimana pula harta anak tersebut? Apa yang Majlis Agama Islam Selangor praktis, harta tidak diserahkan secara mutlak kepada penjaga. Dikuatiri mereka pecah amanah dan abaikan tanggungjawab susah juga maka penjaga harus memohon bagi mendapatkan dana yang diperlukan.

Langkah 9 – Semak penama disetiap institusi kewangan.

Pewasiat disarankan kemaskini penama dalam institusi kewangan bagi memastikan penama / pentadbir yang betul dinamakan. Elak meletakkan penama dibawah umur kerana jika mereka dibawah umur, wang anda tidak dapat diuruskan oleh anak bawah umur sehingga mereka berumur 18 tahun melainkan anda berwasiat dan melantik wasi. Wasi akan uruskan nanti.

Terdapat beberapa institusi menyediakan perkhidmatan hibah antaranya:

ASB

Tabung Haji

Takaful

Anda boleh senaraikan harta yang dihibah dalam wasiat sebagai makluman kepada wasi andai suami-isteri meninggal serentak.

Langkah 10 – Ketahui manfaat kematian yang ada.

Apabila berlaku kematian secara tiba-tiba, kita akan seperti hilang arah dan tak tahu nak buat apa. Tambah lagi jika keadaan keluarga tidak banyak harta, kita perlukan banyak dana untuk menampung kos itu dan ini. Ini senarai agensi yang terlibat yang menyediakan manfaat khairat kematian bagi membantu meringankan beban yang terpaksa ditanggung.

PERKESO : RM2000

KWSP : RM2500

BRIM : RM1000

ASNB : RM2000

Skim Takaful : RM2000 – RM5000

Persatuan Berdaftar/NGO/Koperasi : RM500 – RM5000

Khairat kematian Syarikat (Bergantung kepada syarikat anda, disarankan semak dengan HR syarikat).

Bantuan mengurus jenazah JPA : RM3000

Terdapat banyak manfaat lagi manfaat yang boleh waris tuntut, waris harus berhubung secara terus kepada agensi yang terlibat.

Langkah 11 – Ketahui kos yang terlibat.

Ini kos yang  dikenakan kelak. Buka file hanya RM300 termasuk kesemua harta. Tidak kisah berapa bilangannya dan ia adalah semur hidup.

Bagi fee pelaksanaan adalah seperti berikut (kos yang dikenakan semasa wasi ingin menjalankan tugasnya.

Fee mengikut nilai harta semasa meninggal.        RM

2.0% bagi nilai harta RM25,000.00 pertama RM500.00

1.5% bagi nilai harta RM50,000.00 berikutnya      RM750.00

1.0% bagi nilai harta RM75,000.00 berikutnya      RM750.00

0.5% bagi nilai harta RM100,000.00 berikutnya    RM500.00

0.25% bagi nilai harta RM250,000.00 berikutnya  RM0.00

JUMLAH  RM2,500.00

*Fi tidak termasuk disbursement dan yuran guaman bagi permohonan Geran Probet dan Perintah Pembahagian.

*Caj yang dikenakan oleh syarikat adalah berbeza antara satu sama lain. Anda boleh berhubung secara terus dengan syarikat yang anda suka.

.

Langkah 12 – Sediakan dana mencukupi kepada waris – optionalPewasiat disarankan ambil pelan perlindungan takaful mengikut risiko dan kemampuan. Duit tersebut akan banyak membantu waris dalam meneruskan kehidupan selepas ketiadaan pencari sumber rezeki. Mereka yang pernah kehilangan pasangan merasai kesusahan tanpa sumber kewangan yang mencukupi. Banyak perkara harus disusun semula, sangat perit apabila anak-anak masih kecil dan perlukan bantuan kewangan

1 thought on “CARA MUDAH MENULIS WASIAT”

Leave a Comment