CARA KEMASKINI ONLINE APLIKASI PANGKALAN DATA MURID APDM

CARA KEMASKINI ONLINE APLIKASI PANGKALAN DATA MURID APDM

CARA KEMASKINI ONLINE APLIKASI PANGKALAN DATA MURID APDM

Untuk memudahkan urusan rekod kehadiran murid, guru-guru kini boleh login APDM dan menggunakan modul yang disediakan melalui https://apdm.moe.gov.my/.

APDM penting dalam memastikan maklumat sekolah atau murid adalah terkini.

Apakah APDM KPM Online?

Aplikasi Pangkalan Data Murid iaitu APDM merupakan satu aplikasi atas talian yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang bertujuan sebagai satu sistem untuk mengisi dan menyimpan maklumat berkenaan murid.

Sistem APDM digunakan oleh guru kelas dan seorang pentadbir yang ditugaskan di sekolah untuk mengendalikan data murid dan sekolah masing-masing.

Bantuan yang disalurkan kepada murid juga akan disalurkan melalui maklumat yang didaftarkan dalam sistem APDM.

Oleh yang demikian, guru kelas perlu memastikan maklumat pendapatan penjaga adalah betul supaya tiada murid yang akan tercicir daripada menerima bantuan.

Dalam artikel ini, dikongsikan panduan login APDM dan modul-modul yang boleh digunakan oleh guru-guru serta pentadbir yang terlibat.

Baca juga tentang SYARAT & BORANG PERMOHONAN ONLINE SKIM PERUMAHAN BELIA BSN

CARA KEMASKINI ONLINE APLIKASI PANGKALAN DATA MURID APDM

PANDUAN LOGIN APDM ONLINE

1. Pergi Ke Laman Web

2. Login APDM

 • Di bahagian kiri laman sesawang APDM, login ADPM dengan mengisi ID Pengguna dan Kata Laluan.
 • Nota:
  • Username untuk guru kelas ialah Nombor Kad Pengenalan 12 digit, tanpa sempang (-)
  • Username untuk admin ialah kod sekolah
  • Di ruangan Kata Laluan, masukkan password
  • Tekan butang HANTAR
  • Jika anda terlupa Kata Laluan, sila klik ‘Lupa Kata Laluan’
  • Default password yang diberikan oleh sistem kepada Admin sekolah.
  • Admin sekolah disarankan supaya menukar kata laluan selepas login APDM buat pertama kali atas sebab keselamatan akaun.
  • Selepas siap masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, tekan butang HANTAR untuk log masuk ke dalam sistem APDM.

3. Kemaskini Maklumat Sekolah

 • Admin sekolah perlu sentiasa mengemaskini maklumat sekolah yang dalam APDM kepada yang terkini supaya dapat digunakan dari semasa ke semasa.
 • Langkahnya adalah:
  1. Admin APDM Sekolah melawat laman sesawang APDM.
  2. Memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan serta klik butang HANTAR untuk log masuk sistem APDM.
  3. Setelah log masuk, pergi ke menu Kemaskini. Disinilah maklumat sekolah boleh dikemaskini atau dirubah.
  4. Menyimpan maklumat yang telah dikemaskini dengan klik pada Kemaskini Maklumat Sekolah.
 • Setelah selesai, maklumat terkini sudah disimpan ke dalam APDM.

4. Cara Daftar Murid / Tambah Rekod Murid

 • Murid boleh didaftarkan melaui guru kelas masing-masing melalui menu ‘ Data Murid’.
  1. Semak sekiranya murid tersebut telah sedia ada dalam senarai murid kelas tersebut, klik nama murid.
  2. Profail murid dan profail ibubapa murid boleh dikemaskini.
  3. Sekiranya murid tiada dalam senarai kelas klik ‘Daftar Murid” dan masukkan identiti murid samada no kp, no sijil lahir, no passport atau tiada dokumen.
  4. Klik ‘Kemaskini Maklumat’ apabila selesai mengemaskini maklumat.

Cara Daftar Kelas Baru / Kemaskini Nama Kelas Sedia Ada

 • Guru kelas boleh mendaftar kelas baru atau mengemaskini nama kelas sedia ada dengan meminta Administrator APDM sekolah menggunakan menu ‘Pendaftaran Kelas’.

Cara Padam / Buang Rekod Murid

 • Sekiranya guru mahu membuang / padam rekod murid, kerana berpindah keluar atau rekod bertindih, sila klik menu ‘ Data Murid’.
 • Semak nama murid dari dalam senarai murid kelas tersebut, klik ‘Padam’ di hujung nama murid tersebut.
 • Pilih sebab rekod murid tersebut mahu dipadamkan dari senarai murid kelas anda.
 • Apabila selesai memilih sebab padam, klik ‘Padam Murid’ untuk memadam rekod tersebut.

Cara Membuat Laporan Pelaksanaan MBMMBI

 • Guru kelas boleh melakukannnya dengan meminta Administrator APDM sekolah boleh membuat laporan pelaksanaan MBMMBI bagi setiap kelas atau mengemaskini maklumat sediada dengan menggunakan menu ‘Pendaftaran Kelas’
 • Klik menu ‘Tambah Kelas’ sekiranya kelas masih belum wujud.
 • Klik menu ‘Kemaskini’ di hujung nama kelas yang telah sediada sekiranya mahu mengemaskini laporan MBMMBI kelas tersebut.
 • Apabila maklumat selesai dikemaskini klik menu ‘Kemaskini Maklumat Kelas’ untuk simpan maklumat.

eKehadiran APDM

Selain mengisi dan mengemaskini maklumat murid di dalam sistem APDM, guru kelas juga perlu login APDM setiap hari untuk mengisi kehadiran murid, kerana kehadiran murid kini sudah direkodkan melalui sistem eKehadiran.

Dengan adanya eKehadiran ini, pihak sekolah, PPD, JPN dan KPM boleh mengetahui peratusan kehadiran dengan hanya merujuk kepada sistem APDM.

Cara mengisi eKehadiran APDM adalah seperti berikut:

 1. Login APDM seperti biasa
 2. Di bahagian kiri, tekan butang ‘Modul’
 3. Pilih Modul ‘Kehadiran’
 4. Pilih nama sekolah dan nama darjah / tingkatan
 5. Rekod kehadiran pelajar pada tarikh yang dipilih

Maklumat Lanjut

 • Sebarang masalah berhubung dengan sistem ini bolehlah menghubungi Bahagian Pengurusan Sekolah Harian iaitu Bahagian Pengurusan Maklumat melalui nombor telefon 03-88849443 atau 03-88843680.
 • Pihak sekolah juga boleh menghantar emel melalui [email protected]

Leave a Comment