BANTUAN KHAS KEPADA PENGUSAHA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)

BANTUAN KHAS KEPADA PENGUSAHA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)

BANTUAN KHAS KEPADA PENGUSAHA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)

APA ITU BANTUAN KHAS KEPADA PENGUSAHA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)

Bantuan khas ini adalah untuk meringankan beban kos operasi TASKA dalam mematuhi Panduan Pencegahan (SOP) Penularan COVID-19 Pasca Perintah Kawalan Pergerakan bagi Keselamatan Warga TASKA yang mula berkuatkuasa pada 4 Mei 2020.

KADAR BAYARA BANTUAN KHAS

Kadar bayaran bantuan khas ini terdiri daripada dua kategori, iaitu:

  • RM 1,500 bagi sebuah TASKA bagi TASKA di Rumah
  • RM 5,000 bagi sebuah TASKA bagi  TASKA di Tempat Kerja /TASKA Institusi

SENARAI TASKA YANG LAYAK MEMOHON

Kategori TASKA yang layak memohon bantuan khas ini berdasarkan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 [Akta 308] adalah seperti berikut:

i. TASKA Institusi

• Menerima 10 orang atau lebih kanak-kanak dalam jagaan

• Ditubuhkan atas inisiatif pihak swasta dan Badan Bukan Kerajaan (NGO)

ii. TASKA Di Tempat Kerja

• Menerima 10 orang kanak-kanak atau lebih dalam jagaan

• Ditubuhkan atas inisiatif majikan untuk kebajikan pekerja

iii. TASKA Di Rumah

• Menerima 4 hingga 9 orang kanak-kanak dalam jagaan

• Dijalankan di kediaman sendiri

Terdapat dua kriteria pertimbangan pemberian bantuan khas ini seperti berikut:

(i) dipertimbangkan kepada TASKA yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah peruntukan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984[Akta 308].

(ii) dipertimbangkan kepada TASKA yang sedang dalam proses untuk didaftarkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah peruntukan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 [Akta 308], DENGAN SYARAT mengemukakan permohonan pendaftaran TASKA kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/ Jajahan/ Bahagian/ Cawangan yang berdekatan sebelum 31 Ogos 2020.

Baca juga tentang bayaran secara tunai BPS BSH BKSS

Apakah dokumen yang diperlukan untuk mengesahkan TASKA Institusi dan TASKA di Tempat Kerja dalam proses untuk didaftarkan?

TASKA Institusi dan TASKA di Tempat Kerja yang sedang dalam proses untuk didaftarkan hendaklah mengemukakan salinan sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS), dan dokumen yang mengesahkan TASKA telah mengemukakan permohonan sokongan kepada agensi teknikal, iaitu:

• Pihak Berkuasa Tempatan;

• Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia;

• Pejabat Kesihatan Daerah;

• Jabatan Tanah dan Survei (Sarawak sahaja).

SENARAI DOKUMEN DIPERLUKAN

Apakah dokumen yang diperlukan untuk mengesahkan TASKA di Rumah dalam proses untuk didaftarkan?

TASKA di Rumah yang berpotensi untuk didaftarkan hendaklah mengemukakan dokumen yang mengesahkan pengusaha TASKA sedang atau telah mengambil Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA.

Bagaimanakah cara untuk pengusaha TASKA memohon bantuan khas ini?

i. Pengusaha TASKA boleh mendapatkan senarai semak permohonan daripada laman sesawang JKM   (www.jkm.gov.my) atau hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/ Jajahan/ Bahagian/ Cawangan yang berdekatan;

ii. Pengusaha juga perlu mengemaskini maklumat dalam sistem Pusat Data Kanak-Kanak Kebangsaan (NCDC); dan

iii. Mengemukakan dokumen sokongan sepertimana dinyatakan dalam senarai semak ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/ Jajahan/ Bahagian/ Cawangan yang terdekat.

BORANG PERMOHONAN BANTUAN KHAS KEPADA PENGUSAHA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)

Ini BORANG PERMOHONAN BANTUAN KHAS klik

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Pertanyaan berhubung perkara ini boleh dibuat dengan:

i. Melayari laman sesawang JKM (www.jkm.gov.my); atau

ii. Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/ Daerah/Jajahan/Bahagian yang berdekatan; atau

iii. Menghubungi Bilik Gerakan JKM di talian 03-8323 1996; atau

iv. Talian Kasih 15999/ WhatsApp Talian Kasih 019-2615999

Leave a Comment